Slangopedia i mobilen En ordbok för slang, sköna ord, uttryck och talesätt - som du säger dom!
Hemsidan Slumpa Lägg till Om
1

görbra

6     0
Betyder "väldigt bra". Används i Göteborg och har använts så länge jag kan minnas (och jag är född på 40-talet)
Förstavelsen "gör-" kan förstärka de flesta av de vanligaste adjektiven.
Uttalas med hårt "g" (som i gurka)


Filmen var görbra/gördålig.
Pojken var görsöt/görful.
Boken var görintressant/görtrist.
Vi hade görskoj/görtråkigt igår.

Förstärkande förstavelse emfas
Av Margareta Lundgren den 2 mars 2015  1 kommentarer
 

görbra? Hur menar du?