Slangopedia i mobilen En ordbok för slang, sköna ord, uttryck och talesätt - som du säger dom!
Hemsidan Slumpa Lägg till Om
 
1

annorstädes

23     6
Betyder 'någon annanstans'.

Ehuru allmogen gingo annorstädes torde I finge eder tillflykt å det snaraste!
annanstans
Av Hertig Henrik af Börjeslandet den 21 oktober 2010  3 kommentarer
 

annorstädes? Vad är det du säger?