Slangopedia i mobilen En ordbok för slang, sköna ord, uttryck och talesätt - som du säger dom!
Hemsidan Slumpa Lägg till Om
 
   
  !   ursäkt finns inte i ordlistan. Lägg till det!
 

Andra förslag:
 

Smunka

Gammal stockholmsslang som används som ursäkt för att vara hemma med sin flickvän/fru istället för att träffa sina vänner.

Kan användas för att kritisera en person som inte kom till festen/tillställningen pga att han var hemma istället: din smunkare!


Jonte kommer inte, han är hemma och smunkar.
Pelle din smunkare! Varför kom du inte till krogen igår?
Kenta kan inte komma, han ska smunka ikväll.

Monday, November 19, 2012
 

YOLO

Yolo är en akronym för "You Only Live Once" vilket betyder "du lever bara en gång".
Meningen med uttrycket ligger ganska nära "carpe diem", och innebär att man ska njuta fullt ut av livet, och används som uppmuntran (eller ursäkt) för att ta risker och annat beteende som är på gränsen till t.ex ens ekonomiska situation eller moraliska kompass.


- vi borde gå hem och plugga, det är ju tenta överimorrn.
- äh, en bira till. yolo!

- tog han verkligen ett sms-lån för att köpa gucci-dojor..?
- japp, yolo sa han...

- men varför i helvete gjorde du det???
- för att... yolo!

- låg du med henne utan kondom?
- jamen vafan, yolo!

Sunday, February 19, 2017
 

Pudra näsan

Används som ursäkt vid toalettbesök.

Ursäkta mig, jag måste gå och pudra näsan.
Wednesday, July 30, 2008
 

vajsing

"vajsing" kan användas när något är fel, trasigt, trasslar eller krånglar.

ursäkta att jag är sen, det var nåt vajsing med tunnelbanan
Saturday, September 6, 2008
 

pudra näsan

slang för att gå till toaletten för att snorta kokain

ursäkta mig, jag ska gå och pudra näsan!
Monday, September 8, 2008
 

ansiktsboken

(Ironisk) direktöversättning av namnet för det sociala internetcommunityt Facebook.

- Du måste in på Facebook direkt!
- Ursäkta, du menar väl ansiktsboken?

Wednesday, June 9, 2010
 

Anlete

Anlete är ett gammelsvenskt ord för ansikte, nuna, fejs. Används nuförtiden nästan aldrig. Har diverse sinnesorgan på sig. Till exempel en mun innehållande en tunga att förtära samt smaka saker med.

Trollpackan: Goder afton helgad herre, mig lyster förtära eder manslem ty edert anlete voro af en fager grad.
Den noble: Vafalls?! Huru vågen I spörja mig uti en sådan tingest?
Trollpackan: Jag beder eder om ursäkt ty jag ämno ingalunda att förnärma eder. Ändock skola jag förtära eder manslem medelst stor glupskhet!
Den noble: Ett nidingsdåd månntro! Därtill sporde jag att I voro en quisling.
Trollpackan: Edra tillmälen voro af en grad övermäktigt mitt förstånd! Sålunda skola jag taga min tillflykt uti mitt träskresidens!

Monday, October 25, 2010
 

vajsing

"vajsing" kan användas när något är fel, trasigt, trasslar eller krånglar. Observera dock att ordet är ett substantiv, i likhet med "problem". Man kan alltså inte säga exempelvis *"telefonen är vajsing" utan det heter istället "det är nåt vajsing med telefonen".

ursäkta att jag är sen, det var nåt vajsing med tunnelbanan
Sunday, July 31, 2011
 

"Dö" eller "öh" är vanligt grymt i Göteborg för "ursäkta mig" eller "Du"/"Ey"/"Yo".

-Dö! Skicka mig ketchupen!

-Hallå! Dö! Se upp var du går för fan!

Thursday, October 13, 2011
 

skit på snöret

liten hund i koppel

Ursäkta, damen har fått nåt skit på snöret!
Sunday, November 13, 2011