Slangopedia i mobilen En ordbok för slang, sköna ord, uttryck och talesätt - som du säger dom!
Hemsidan Slumpa Lägg till Om
 
   
  !   shot finns inte i ordlistan. Lägg till det!
 

Andra förslag:
 

shotgun

Paxa något, men kan också användas till att inte göra saker, den som säger shotgun sist för göra det. man kan inte ge order till någon annan t.ex. hämta vatten till mig. Man kan inte shotguna till någon annan, om man är med i lekan får man leken tåla :)

Shotgun framsätet.
Shotgun den svarta stolen.

-Shotgun att inte hämta pappret
-Shotgun att inte hämta det
-Shotgun att inte hämta det
-då får väl jag göra det då -.-

Wednesday, May 23, 2012
 

pruttare

En nubbe

Jag tar Pytten och en Starsch tack.
Du förresten jag tar en pruttare också. (sägs i förbifarten)

Tuesday, April 7, 2015
 

Pilleknarkare

En Pilleknarkare är en sup och är sammansatt av verbet knarka och ordet pille. Pille har släktskap med det danska lille som i en "lille en" (en liten en). Ursprungligen fanns pilleknarkaren med i den ordningsföljd som man gav olika supar. Dvs helan, halvan etc. Används främst i gamla svenska pilsnerfilmer och fyller idag främst ett värde som skämtsamt uttryck som synonym till shot, hutt eller tuting.

Nä grabbar, nu går vi och tar oss en pilleknarkare va?

Nu skulle det allt smaka med en liten pilleknarkare.

Wednesday, April 8, 2015
 

Saft

Ghb / Gbl (droger)

Har du saft att sälja?
Tuesday, August 31, 2021