Slangopedia i mobilen En ordbok för slang, sköna ord, uttryck och talesätt - som du säger dom!
Hemsidan Slumpa Lägg till Om
   
  !   manslem finns inte i ordlistan. Lägg till det!
 

Andra förslag:
 

Trollpacka

Trollpacka är ett annat ord för häxa. Allmogens ord för trollkvinna, häxa osv.

Trollpackan ankommo ämnandes att förtära di mången manslemmarne! Tag eder tillflykt medelst hast!
Thursday, October 21, 2010
 

Förtära

Ett annat ord för att sluka, konsumera, inmundiga eller äta.

Trollpackan: Gif mig di mången manslemmarne att förtära å det snaraste!
Den noble: Varföre fordren I manslemmar? Ty jag sporde att intet sådan tingest erfordras.
Trollpackan: Smäd icke mig samt mina diverse suktanden efter allehanda mansdelar. Ehuru det voro en osläckbar törst!
Den noble: Må det utfärdas såsom så. Allmogen skola dräpa samt smäda eder föro edra allehanda nidingsdåd!

Thursday, October 21, 2010
 

Anlete

Anlete är ett gammelsvenskt ord för ansikte, nuna, fejs. Används nuförtiden nästan aldrig. Har diverse sinnesorgan på sig. Till exempel en mun innehållande en tunga att förtära samt smaka saker med.

Trollpackan: Goder afton helgad herre, mig lyster förtära eder manslem ty edert anlete voro af en fager grad.
Den noble: Vafalls?! Huru vågen I spörja mig uti en sådan tingest?
Trollpackan: Jag beder eder om ursäkt ty jag ämno ingalunda att förnärma eder. Ändock skola jag förtära eder manslem medelst stor glupskhet!
Den noble: Ett nidingsdåd månntro! Därtill sporde jag att I voro en quisling.
Trollpackan: Edra tillmälen voro af en grad övermäktigt mitt förstånd! Sålunda skola jag taga min tillflykt uti mitt träskresidens!

Monday, October 25, 2010
 

kukskygg

kvinna som ryggar tillbaka inför en penis. En kukskygg kvinna kan vara kavat och framåt fram till den tidpunkt när manslemmen blottas, då blir den kukskygga kvinnan avvisande och tveksam inför fortsatt umgänge.

Pelle släpade hem Lisa från krogen men när Lisa, efter flera timmars hånglande, visade sig vara kukskygg kastade Pelle ut henne på gatan.
Friday, February 17, 2012
 

fjång

fjång är detsamma som bånge och därmed andra ord för en erigerad manslem.

När han såg hennes nakna kropp fick han fjång på direkten...
Tuesday, May 7, 2019