Slangopedia i mobilen En ordbok för slang, sköna ord, uttryck och talesätt - som du säger dom!
Hemsidan Slumpa Lägg till Om
 
   
  !   fejs finns inte i ordlistan. Lägg till det!
 

Andra förslag:
 

Anlete

Anlete är ett gammelsvenskt ord för ansikte, nuna, fejs. Används nuförtiden nästan aldrig. Har diverse sinnesorgan på sig. Till exempel en mun innehållande en tunga att förtära samt smaka saker med.

Trollpackan: Goder afton helgad herre, mig lyster förtära eder manslem ty edert anlete voro af en fager grad.
Den noble: Vafalls?! Huru vågen I spörja mig uti en sådan tingest?
Trollpackan: Jag beder eder om ursäkt ty jag ämno ingalunda att förnärma eder. Ändock skola jag förtära eder manslem medelst stor glupskhet!
Den noble: Ett nidingsdåd månntro! Därtill sporde jag att I voro en quisling.
Trollpackan: Edra tillmälen voro af en grad övermäktigt mitt förstånd! Sålunda skola jag taga min tillflykt uti mitt träskresidens!

Monday, October 25, 2010
 

Lejba

Huvud/ansikte

Är du dum i hela lejban?!

Fy åt helvete vad han ser ut i lejban efter segwayolyckan.

Wednesday, November 21, 2012
 

:)

Ett leende litet fejs.
Om du inte förstår, luta huvudet till vänster...


idag är det fest!!! :)
Saturday, July 26, 2008
 

Sarre

Sperma, kommer av ordet sats.

Hon hade sarre i hela fejset.
Sunday, December 21, 2008
 

plyte

ansikte,fejs,nia!!!

fick en tryckare (kyss) mitt i plyte!!
Saturday, June 25, 2011
 

Botoxuggla

En person som uppenbart meckat till fejset med Botox o ser helt skev utmaning.

Kolla in den där botoxugglan. Har hon fått stryk, läpparna ser för ljuvliga ut.
Tuesday, November 20, 2012
 

VGD

"Vad görs då?"

Andra exempel angivna under denna förkortning anger vidaretolkning från ursprungstolkningen som är ovanstående och ej "vad gör du?"


Tja! Vgd?
Nada. Kollar hetingar på playahead och slår lillsyrran i fejset!

Tuesday, December 6, 2016