Slangopedia i mobilen En ordbok för slang, sköna ord, uttryck och talesätt - som du säger dom!
Hemsidan Slumpa Lägg till Om
 
   
  !   ansikte finns inte i ordlistan. Lägg till det!
 

Andra förslag:
 

kratter

Tänder, bestick

dina kratter e snea
Wednesday, March 11, 2020
 

fejjan

1. slang för "ansiktet"
2. på senare tid, även slang för facebook


1. - Jag fick bollen mitt i fejjan!
2. - Logga in på fejjan och kolla din gästbok.

Tuesday, July 22, 2008
 

syltnylle

En person med ett irriterande insmickrande ansikte.

"Varför gillar du inte honom?" "Hans ansikte stör mig, ett äkta syltnylle."
Friday, September 19, 2014
 

Aonsikt

Annat ord för ansikte som används av skåningar som vill låta extra skånska.

"Kolla den bruden där borta"
"Ja, hon hade ett vackert aonsikt!"

Wednesday, February 3, 2016
 

Snuskammartaket

Läppen

Ska du ha en fembladig lövkoja på snuskammartaket, så det rattlar palt ur pipen?
Friday, May 12, 2017
 

Göbbels

Alternativ stavning "Goebbels. "Känslig del av kroppen, oftast skrevet eller ansiktet. Från den tyske berömde nazisten Josef Goebbels.

Right i(n) (the) Göbbels

Ska'ru ha en snytning in the Göbbels?

Wednesday, June 27, 2018
 

Anlete

Anlete är ett gammelsvenskt ord för ansikte, nuna, fejs. Används nuförtiden nästan aldrig. Har diverse sinnesorgan på sig. Till exempel en mun innehållande en tunga att förtära samt smaka saker med.

Trollpackan: Goder afton helgad herre, mig lyster förtära eder manslem ty edert anlete voro af en fager grad.
Den noble: Vafalls?! Huru vågen I spörja mig uti en sådan tingest?
Trollpackan: Jag beder eder om ursäkt ty jag ämno ingalunda att förnärma eder. Ändock skola jag förtära eder manslem medelst stor glupskhet!
Den noble: Ett nidingsdåd månntro! Därtill sporde jag att I voro en quisling.
Trollpackan: Edra tillmälen voro af en grad övermäktigt mitt förstånd! Sålunda skola jag taga min tillflykt uti mitt träskresidens!

Monday, October 25, 2010
 

plyte

ansikte,fejs,nia!!!

fick en tryckare (kyss) mitt i plyte!!
Saturday, June 25, 2011
 

Lejba

Huvud/ansikte

Är du dum i hela lejban?!

Fy åt helvete vad han ser ut i lejban efter segwayolyckan.

Wednesday, November 21, 2012