Slangopedia i mobilen En ordbok för slang, sköna ord, uttryck och talesätt - som du säger dom!
Hemsidan Slumpa Lägg till Om
 
1

Miljömupp

9     2
Person som vill stoppa all slags mänsklig verksamhet, som de anser vara ett hot mot miljön. Utan att ta hänsyn till effekterna av sitt beteende för miljö, samhälle eller människors hälsa.

Verksamhet som är viktig för samhället och som fyller alla miljömässiga krav, stoppas av miliömuppar av oklara anledninga eller helt
utan anledning annan än att det låter farligt.

Miljömupp miljömuppar
Av Jannyl den 12 augusti 2021  0 kommentarer
 

Miljömupp? Vad är det du säger?