Slangopedia i mobilen En ordbok för slang, sköna ord, uttryck och talesätt - som du säger dom!
Hemsidan Slumpa Lägg till Om
 
1

Korvfest

34     4
Korvfest är ett tvetydigt ord som kan verka självklart vid den första anblicken om man är obekant med dess andra betydelse. För det är inte den uppenbara betydelsen - en fest där man grillar korv - som man oftast syftar på när man använder begreppet i vardaglig mening. Det har en dold mening som är lätt att missa om man är väldigt naiv.

Korv är en synonym som syftar på det manliga könsorganet, vilket då innebär att en korvfest är en fest med mycket killar - helst enbart killar.

Men även en fest med det motsatta könet - fast med en betydande majoritet av det manliga könet - skulle kunna definieras som korvfest.

Begreppet används även i andra sammanhang som inte är direkt kopplade till festande. Det är till exempel vanligt att det används för att utrycka avsaknaden av det motsatta könet i något sammanhang.

Oftast används begreppet på ett humoristiskt sätt för att ironisera en viss händelse eller situation. Men det kan även användas för att utrycka sexuell frustration. Det används alltså sällan i positiv bemärkelse, utan snarare för att förlöjliga eller visa sin irritation över det rådande tillståndet.


"Brukar du chatta på chatroulette?"
"Nej, där finns bara killar som blottar sig. En riktig korvfest."

korv fest korvfest
Av an0nym Thursday, September 19, 2013  1 kommentarer
2

Korvfest

25     21
En fest med bara killar, eller väldigt få tjejer.

"Var du på festen igår?"
"Nej, det var en korvfest och jag ville inte va ensam tjej."

korv fest
Av Viktoria Sunday, January 2, 2011  0 kommentarer
3

Korvfest

0     0
en rolig upplevelse med mycket korv (kuk)

bögfest
korvfest bögfest
Av kalleanka69 Monday, May 6, 2019  0 kommentarer
 

Korvfest? Kan du förklara?