Kommentarer på definitionen o.r av carl
Ja, Sverige inse5g i bf6rjan av 1920-talet att storkrig inte koemmr att ke4mpas. Ff6rsvarsbeslut 1925 betydde att den svenska fe4ltarmen blev hela 4 divisioner stark. Ff6rsvarsbeslut 1936 f6kade svenska fe4ltarmen till hela 6 divisioner. 1939 var Finlands fe4ltarme 13 divisioner, med mindre e4n halva folkme4ngden je4mff6rt med Sverige. I Sverige har man beslutit att ingen fe4ltarme behf6vs.... Rysslands nuvarande regim angriper knappast Finland eller Sverige, men om Putin lf6nnmf6rdas och en verklig extremnationalist fe5r makten? Det tar le4nge att bygga upp en ff6rsvarsmakt som ska ff6rsvara det egna landet. Att skicka en battaljon till le5ngbortistan e4r inte riktigt samma sak.

Skrivet av aiLjTCQNY den 17 december 2015
Kommentar  
Ditt namn