Kommentarer på definitionen Sprolla av Vlox
bästa jag hört, cred till din lillebror

Skrivet av sprollanvändare den 12 september 2019
Kommentar  
Ditt namn