Kommentarer på definitionen Norrlandsfrack av Glesbygdsvän
HellyHansenjacka=Glesbygdskavaj

Skrivet av C den 16 mars 2013
Glesbygdskavaj

Skrivet av C den 16 mars 2013
Kommentar  
Ditt namn