Kommentarer på definitionen rodda av Shanti
Haha! På Åland råddar (eller roddar) man om man stökar ner. Då blir det råddigt/roddigt, dvs. oredigt i rummet. Sen kan man också vara råddig/roddig av sig. Det betyder att man är vimsig eller tankspridd. Det är för att det är så råddigt inne i huvudet

Skrivet av Plöni den 14 november 2012
Kommentar  
Ditt namn