Kommentarer på definitionen Katig av P
Lägger till att detta också är vanligt något mer norrut, nämligen i Östergötland. I synnerhet bältet Mjölby-Linköping-Norrköping.

Skrivet av Linköpingsbo den 7 februari 2021
Kommentar  
Ditt namn