Kommentarer på definitionen dissa av NickeP
Kommer väl av engelskans "disconnect" och är ett ord vi tog till oss när folk började syssla med nätverk på lekmannanivå och använda mIRC? Att bli dissad från servrar exempelvis.

Skrivet av Oskar den 21 februari 2009
Kommentar  
Ditt namn