Kommentarer på definitionen groggvirke av Pärlebo
Detta är fel definitinón. Groggvirke är en benämning för de ingredienser som behövs för att tillreda en grogg. En grogg består av en alkoholhaltig dryck t.ex. vodka blandad med en alkoholfri dryck t.ex. vatten eller juice.

Skrivet av wilhelm den 23 november 2013
Kommentar  
Ditt namn