Kommentarer på definitionen bördig av Herr pess
Uttalas "böödig"

Skrivet av Leonora Saturday, June 25, 2011
Kommentar  
Ditt namn