Kommentarer på definitionen yuppienalle av Roffe
"När mobiltelefoner först introducerades förknippades de med unga urbana män i kostym och slips och med sysselsättning inom den ekonomiska sfären. Begreppet ”yuppie-nalle” myntades 1990 av dåvarande LO -ordföranden Stig Malm, som nedsättande benämning på dessa personers tydligaste kännetecken och attribut." Källa: "Mobiltelefonen som interpersonellt medium och multimedialt sökverktyg"

Skrivet av Mitt Namn den 2 oktober 2012
Kommentar  
Ditt namn