Kommentarer på definitionen salongs av Stefan2
Finnarna verkar helt inle5sta med att alla ftmirada krig kommer bli som Finska vinterkriget/forse4ttningskriget. I dagens ve4rld kanske inte till fots stridande trupp med le4tta pansarve4rnsvapen mot mekaniserad fiende e4r se5 de4r je4tteklokt. Ne5got vi i Sverige inse5g runt 80-talets slut och de5 inff6rskaffade egna bepansrade fordon. Eldf6verfall i all e4ra e4r ju kul, men vad he4nder efter eldf6verfallet? Ett par killar pe5 en snf6skoter blir inte le5nglivade ne4r attackhelikoptern kommer svepande eller om fienden ff6rbeke4mpar framryckningsve4gen? Ett par vagnar e4r dessutom normalt bara ff6rstyrkan och huvudstyrkan kre4ver tyngre beve4pning att hindra innan de kommer i kapp och attackerar de som utff6rde eldf6verfallet.. Finsk Kamikaze kanske e4r be4ttre ord e4n SISU. Anledningen att eldf6verfall/IED funkar se5 bra mot ve4sterle4ndsk trupp i sandiga le4nder e4r ju enkom pga viljan att inte skada civila och mf6rkerme4nnen gf6mmer sig i byar bland kvinnor och barn. Ryssarna le4r inte visa finnarna samma he4nsyn och allra minst i glesbefolkad skogsterre4ng.

Skrivet av gwlr65gnu den 17 december 2015
Kommentar  
Ditt namn