Kommentarer på definitionen Satmaran av Masen
<script>alert("nils");</script>

Skrivet av <script>alert("nils");</script> den 31 maj 2017
</b><script>alert("nils");</script>

Skrivet av </b><script>alert("nils");</script> den 31 maj 2017
</b></div><script>alert("nils");</script>

Skrivet av </b></div><script>alert("nils");</script> den 31 maj 2017
H

Skrivet av Nils, du är en SOPA den 31 juli 2017
Kommentar  
Ditt namn