Kommentarer på definitionen Fjöla av AG
http://www.fjola.se/vadarfjola.html för alternativ användning av fjöla

Skrivet av jajaja Thursday, January 6, 2011
Kommentar  
Ditt namn