Kommentarer på definitionen skäggbarn av basdfasdf
whallahi

Skrivet av kappa Friday, November 20, 2015
Barn är man upp till 12 år, därefter tonåring.

Skrivet av tiggare Thursday, June 9, 2016
Kommentar  
Ditt namn