Kommentarer på definitionen helsläng av PeHo
Nej; två halvslängar blir inte en "helsläng" ! Två halvslängar blir en släng kort och gott ! Ungefär som en halvliter, och en halvliter blir en liter - inte "en "helliter" Det finns väl ingen som säger "helsläng" ? !

Skrivet av Anders Wester den 28 januari 2013
Fuck you Anders

Skrivet av Anders Wester nummer 2 är cool den 13 mars 2017
Kommentar  
Ditt namn