Kommentarer på definitionen kbry av ester...
Helt värdelösa och felaktiga exempel. Kbry används aldrig i en mening utan endast som ett separat uttryck, det är en direkt bekräftelse på att man inte alls bryr sig om vad den andra sa och då behövs inga fler ord än så. I exemplen ovan bryr ju sig personen delvis om vad som sades.

Skrivet av Snopp Sunday, February 22, 2015
Kommentar  
Ditt namn