Kommentarer på definitionen niding av Vidkun Quisling
Tämligen gott må jag säga!

Skrivet av Rödskägg Friday, October 22, 2010
Gott voro det icke ty texten handlen om mig, Mickel Syndasjäl! Ett tillmäle voro detta, uppå min ära.

Skrivet av Mickel Syndasjäl Friday, October 22, 2010
Jag hoppas att I ingalunda talo uti mig!

Skrivet av Visar the wretched Friday, October 22, 2010
Jag, Hertig Henrik af Börjeslandet, finge detta tämligen gott!

Skrivet av Hertig Henrik Monday, October 25, 2010
Kommentar  
Ditt namn