Kommentarer på definitionen vingmutter av ho
Jag har alltid hört att en vingmutter är en person med utstående öron

Skrivet av Esso Wednesday, January 27, 2016
Kommentar  
Ditt namn