Kommentarer på definitionen touchdown av Adolf h
Hei Maria,takk for ditt innlegg du er den ff8rste som ggeblor pe5 den nye siden ve5r hvor vi nettopp har lagt inn muligheten for dette. Velkommen! Jeg har lest din problemstilling og du spf8r om vi tror det e5 trene opp stemmen kan hjelpe og om du kan gjf8re noe for e5 finne stf8rre kraft i stemmen. Det e5 ff8le at du har stf8rre kontroll og kontakt med stemmen din vil kunne hjelpe. Vi har teknikker og metoder du kan bruke til e5 fe5 dette, og til e5 bli mer komfortabel med stemmen din. Det henger gjerne sammen med det e5 fe5 tak i kraften innenfra, og fe5 dybden og lyden ut. Stemmen henger sammen med hele personligheten, slik du ogse5 opplever det, og hvordan vi uttrykker oss og oppfattes av andre og av oss selv.Dette er innenfor det vi jobber med i holistisk stemmebruk.Se5 med utgangspunkt i holistisk stemmebruk vil jeg si at vi har en del verktf8y du kan bruke. Ne5r du ge5r inn for det og bruker dette aktivt vil det gi resultater, er ve5r erfaring. Dette er alltid en individuell vurdering vi gjf8r sammen med hver deltaker, hvor vi ogse5 ser pe5 me5l som vi setter sammen.Vennlig hilsen Astrid Elisabeth, Kreativitetsporten

Skrivet av ooUUWYJsARh den 21 mars 2012
Kommentar  
Ditt namn