Kommentarer på definitionen fulmedia av fludde
Helt fel! Fulmedia används mest av "politiskt inkorrekta" personer, som en benämning på dagspress, SVT etc, som låter sitt stöd för "makthavarnas" agenda (massinvandring, genus, HBT etc) färga sin rapportering.

Skrivet av Jan R Friday, January 27, 2012
Jan R skriver det korrekta vad gäller fulmedia. Fulmedia tar upp det som gagnar dem eller deras "kumpaner". Kritik, idéer, händelser etc som inte passar fulmedia ignoreras eller smutskastas av dem.

Skrivet av Slangen Friday, August 23, 2013
Kommentar  
Ditt namn