Kommentarer på definitionen vara släng i av gunnar W
Det brukar heta "vara slängd i". Man är alltså "slängd i någonting".

Skrivet av Kath Thursday, January 20, 2011
Kommentar  
Ditt namn